Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007

Kazalo

1937. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin, stran 5120.

Na podlagi petega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 61. člena ter za izvajanje 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
V Pravilniku o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06) se v prvem odstavku 17. člena besedilo »1. januarja 2008« nadomesti z besedilom »30. junija 2009«.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in se dodata novi tretja in četrta alineja, ki se glasita:
» – za leto 2008 najpozneje do 31. januarja 2009,
– za prvo polovico leta 2009 najpozneje do 31. julija 2009.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-460/2006
Ljubljana, dne 3. aprila 2007
EVA 2007-2311-0053
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost