Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1507. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vojnik, stran 3983.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) je Občinski svet Občine Vojnik na 5. redni seji dne 28. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Vojnik
I
Občina Vojnik v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke.
Občinski svet določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno s številom glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
II
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje strank, se določijo v višini 0,4 EUR (95,86 SIT) mesečno za volilni glas.
III
Sredstva se nakazujejo na račun stranke, in sicer mesečno.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2007 dalje.
Št. 03200-0030-2007/9 (1)
Vojnik, dne 28. februarja 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.