Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1500. Statutarni sklep o pečatu Občine Šmarješke Toplice, stran 3958.

Na podlagi prve in druge alinee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 21/06 - odločba US) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 4. redni seji dne 27. 3. 2007 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o pečatu Občine Šmarješke Toplice
1. člen
Občina Šmarješke Toplice ima in uporablja pečat, ki ga določa drugi odstavek 6. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07). V sredini pečata, kjer je skladno s statutom predviden grb občine, je do določitve grba občine s posebnim odlokom, prazen prostor.
Z dnem uveljavitve tega statutarnega sklepa se preneha uporabljati določba 2. točke Statutarnega sklepa o delovanju Občine Šmarješke Toplice do sprejema statuta občine (Uradni list RS, št. 132/06).
2. člen
Do ureditve drugih zadev iz pristojnosti občine s splošnimi akti občine se uporabljajo predpisi Mestne občine Novo mesto.
Z dnem, ko začne veljati in se uporabljati splošni akt občine, ki uredi zadeve iz posameznega področja iz pristojnosti občine, se na območju Občine Šmarješke Toplice preneha uporabljati predpis oziroma predpisi Mestne občine Novo mesto, ki urejajo te zadeve.
3. člen
Ta statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2007
Šmarjeta, dne 27. marca 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.