Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1499. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah, stran 3958.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 11/02 in 8/03), 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) in Programa priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah je župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Javno se razgrne predlog Strategije prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod številko projekta 1/2007.
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala od 13. 4. 2007 do 13. 5. 2007.
3. člen
Predlog dokumenta bo razgrnjen v spodnji dvorani Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
Ogled razgrnjenega predloga dokumenta bo v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah možen v času uradnih ur Knjižnice Šmarje.
4. člen
Javna obravnava predloga dokumenta bo 7. 5. 2007 ob 18.00 uri v spodnji dvorani Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah.
5. člen
V času javne razgrnitve je možno podati pisne pripombe in predloge, vezane na predlog predmetnega Občinskega lokacijskega načrta, v knjigo pripomb ali jih v pisni obliki posredovati na naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. Pripombe in predloge je možno podati tudi ustno na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2007
Šmarje pri Jelšah, dne 22. marca 2007
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.