Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1498. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec (Š47 – stanovanjska cona pod gozdom), stran 3957.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.), 37. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec (Š47 - stanovanjska cona pod gozdom)
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec (Š47 - stanovanjska cona pod gozdom).
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od 10. 4. 2007 do vključno 10. 5. 2007:
- v prostorih Oddelka za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava predloga občinskega lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec (Š47 - stanovanjska cona pod gozdom) bo v sredo 18. 4. 2007, ob 15. uri v sejni sobi (pritličje) Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predloge se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posreduje na elektronski naslov: obcina.sentjur@sentjur.si., (v rubriki je treba navesti ključne besede: lokacijski načrt Pisanec).
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način in začne veljati z dnem objave.
Št. 351-918/2005-260
Šentjur, dne 20. marca 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.