Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1492. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3952.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popravek, in 120/06 - odločba US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 1620/2, pot v izmeri 400 m², ki je pripisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 600, k.o. Žigrski Vrh.
2. člen
Nepremičnina, ki je navedena v 1. členu tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 1620/2 odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka št. 600, k.o. Žigrski Vrh, in se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0002/2005
Sevnica, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.