Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1491. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3952.

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - ZSV-UPB2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občina Sevnica daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu, ki jo je sprejel Svet Centra za socialno delo Sevnica.
2. člen
Cena storitve pomoč družini na domu na podlagi 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša 16,44 EUR na efektivno uro. Cena se zniža za stroške vodenja, ki znašajo 4,29 EUR na efektivno uro in jih v celoti krije Občina Sevnica, za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije ter Občine Sevnica v okviru aktivne politike zaposlovanja za 2,17 EUR na efektivno uro. Po odbitih subvencijah znaša cena 9,97 EUR na efektivno uro.
3. člen
Občina Sevnica bo ceno storitve pomoč družini na domu na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 4,99 EUR, tako da končna cena za uporabnike storitve znaša 4,98 EUR na efektivno uro.
4. člen
Upravičenec, ki dokazuje nezmožnost plačevanja storitve pomoči družini na domu, lahko zaprosi za oprostitev plačila.
Upravičenost do oprostitve plačila storitve ugotavlja po predpisanem postopku center za socialno delo z izdajo ustrezne odločbe.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2007 dalje. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep pod številko 122-0005/2006 z dne 19. 4. 2006.
Št. 122-0014/2007
Sevnica, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.