Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1484. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne, stran 3942.

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01 in 65/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 2. korespondenčni seji dne 6. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
I.
Ukine se status zemljišča v družbena lastnina v splošni rabi - vode za nepremičnino parc. št. 1172/5 in parc. št. 1172/6, obe pripisani pri z.k.vl.št. 396, obe k.o. Ravne.
II.
Nepremičnina preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi - javnega dobra in se vpiše v zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na Koroškem.
III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-18/03-32
Ravne na Koroškem, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.