Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1480. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, stran 3937.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01 in 110/05) je Občinski svet Občine Pivka na 4. seji dne 14. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
1. člen
Spremeni in dopolni se Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in neprofitnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/03), in sicer se spremenijo pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti.
2. člen
V besedilu priloge Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti se doda prva točka, ki se glasi:
»1. Neprofitni izvajalci na področju humanitarnih dejavnosti so:
- Javni socialno-varstveni zavodi,
- Dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenov, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Pivka, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
- Organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu za zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
- Invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov - občanov Občine Pivka,
- Druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe.«.
Za vse naštete izvajalce je predpogoj za prijavo na razpis, da imajo, da sedež ali podružnico v Občini Pivka ali da so občani Občine Pivka njihovi člani oziroma občani prejemajo njihovo pomoč.
3. člen
Doda se druga točka, ki se glasi:
»2. Merila za vrednotenje programov neprofitnih izvajalcev so:
+---------------------------------------------+----------------+
|MERILO                    |   TOČKE   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Redna dejavnost organizacije ali društva   |    20    |
+---------------------------------------------+----------------+
|- delovanje do 5 let             |    5    |
+---------------------------------------------+----------------+
|- delovanje do 10 let            |    10    |
+---------------------------------------------+----------------+
|- delovanje do 20 let            |    15    |
+---------------------------------------------+----------------+
|- delovanje 20 in več let          |    20    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Organizacija predavanj za svoje člane    |    10    |
+---------------------------------------------+----------------+
|- organizacija 1 predavanja         |    5    |
+---------------------------------------------+----------------+
|- organizacija 2 in več predavanj      |    10    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Organizacija predavanj za širše okolje    |    10    |
+---------------------------------------------+----------------+
|- organizacija 1 predavanja         |    5    |
+---------------------------------------------+----------------+
|- organizacija 2 in več predavanja      |    10    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Strokovni izlet, ekskurzija - najmanj 20   |    10    |
|udeleženih iz Občine Pivka          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Izdaja glasila, biltena           |    10    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Izdaja z drugimi podružnicami, enotami …   |    5    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Samostojna izdaja              |    10    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Organiziranje prireditev v Občini Pivka   |    20    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Organizacija do 3 prireditve letno      |    5    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Organizacija od 3 do 5 prireditve letno   |    15    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Organizacija 5 in več prireditev letno    |    20    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sedež organizacije              |    30    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sedež podružnice ali izpostave je      |    10    |
|Notranjsko- kraški statistični regiji    |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sedež podružnice ali izpostave je v Občini  |    15    |
|Pivka                    |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sedeže organizacije je v Občini Pivka    |    30    |
+---------------------------------------------+----------------+
                                    «.
4. člen
Doda se tretja točka, ki se glasi:
»3. Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki so sestavni del Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez se spreminjajo po enakem postopku, kot se sprejemajo.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-4/2007
Pivka, dne 14. marca 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.