Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1475. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2007, stran 3933.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B)) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 4. seji seji dne 27. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2007
1. člen
S tem sklepom se začasno financiranje proračunske porabe v Občini Medvode podaljša do uveljavitve odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2007.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Medvode za leto 2007 se javna poraba začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, ki se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
4. člen
Ne glede na določilo 3. člena tega sklepa se v obdobju začasnega financiranja lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto 2006.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2006.
7. člen
V okviru tega sklepa nastali prihodki in odhodki proračuna so sestavni del proračuna Občine Medvode za leto 2007.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2007 dalje.
Št. 403-62/06-2
Medvode, dne 27. marca 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.