Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1472. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3931.

Na podlagi 100.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2), 40. in 41. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 114/06 - ZUTPG) ter 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 6. redni seji dne 22. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Občina Majšperk daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu v višini 3,96 EUR na efektivno uro, ki jo je predlagal izvajalec Center za socialno delo Ptuj.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za leto 2007.
Št. 154-05/2007
Majšperk, dne 22. marca 2007
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.