Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1465. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3921.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo), na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 4. redni seji dne 22. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Občina Dobrepolje daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec storitev Prizma Ponikve:
- za neposredno socialno oskrbo 10,12 EUR/efektivno uro,
- za vodenje in koordinacijo v višini 1,12 EUR/efektivno uro.
Cena storitve pomoči družini na domu znaša 11,24 EUR/efektivno uro in velja od 1. 4. 2007.
Cena dostave kosila znaša 3,10 EUR in velja od 1. 4. 2007.
II.
Občina Dobrepolje subvencionira:
- ceno storitve pomoči družini na domu v višini 60%, v znesku 6,07 EUR,
- ceno dostave kosila v višini 60%, v znesku 1,86 EUR.
Občina Dobrepolje financira:
- ceno za vodenje in koordinacijo v višini 100%, v znesku 1,12 EUR.
Po odbitih subvencijah znaša cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike 4,05 EUR/efektivno uro. Cena dostave kosil na dom znaša za uporabnika 1,24 EUR.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 15104/99-01
Dobrepolje, dne 22. marca 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.