Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1463. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3919.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1, 111/05 - odl. US.) in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
S K L E P
I.
Na nepremičnini parc. št. 2362/8, pot v izmeri 40 m2, vpisana pri vl. št. 385 k.o. Dolenja Podgora, se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 478-140/2006
Črnomelj, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.