Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1462. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3918.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/2004 - UPB1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/2007) in sklepa o višini cene storitve Pomoč družini na domu za leto 2007 v Občini Črnomelj, ki ga je dne 28. 2. 2007 sprejel Svet Centra za socialno delo Črnomelj, ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02, 35/03 - UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Cena storitve vodenja in koordiniranja pomoči družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Črnomelj, znaša 1.597,78 EUR mesečno.
2. člen
Občina Črnomelj daje soglasje k višini stroškov neposredne pomoči družini na domu, ki znašajo 6.849,90 EUR mesečno in se najprej znižajo za mesečno subvencijo Občine Črnomelj v višini 50%, kar znaša 3.424,95 EUR, preostanek stroškov pa se zniža še za mesečno subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje v višini 1.997,50 EUR.
Po odbitih subvencijah tako znaša cena pomoči družini na domu za neposrednega uporabnika 2,38 EUR na efektivno uro.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2007 dalje. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep št. 122-2/2006 z dne 31. 3. 2006.
Šifra: 122-5/2007
Črnomelj, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.