Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1459. Odlok o ustanovitvi novega naselja Pavičiči, stran 3916.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 5/90) in 13. ter 14. člena Pravilnika o določanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 1. ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi novega naselja Pavičiči
1. člen
Na območju Občine Črnomelj se ustanovi novo naselje Pavičiči. Novo naselje Pavičiči je ustanovljeno iz dela naselja Zastava, ki je sestavni del Krajevne skupnosti Tribuče.
2. člen
V novo nastalem naselju se stavbe oštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi. Meja novoustanovljenega naselja Pavičiči je prikazana v kartografskem prikazu uradne evidence Registra prostorskih enot Republike Slovenije in v kartografskih prikazih EHIŠ, v katerem je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselja. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo v Geodetski pisarni Črnomelj, kjer so na ogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
3. člen
GURS, Geodetska pisarna Črnomelj, izvede v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk in registru prostorskih enot ter izdela seznam sprememb v oštevilčbi objektov ter ga posreduje vsem zainteresiranim uporabnikom.
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
4. člen
Stroški za označevanje novega naselja, za prestavitev označb starih naselij in za zamenjavo ter izdelavo tablic z novimi hišnimi številkami bremenijo proračun Občine Črnomelj. Vse ostale stroške (zamenjave osebnih dokumentov) krijejo lastniki oziroma upravljavci stavb.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000-00007/2007
Črnomelj, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.