Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1457. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica, stran 3903.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (UPB) (Uradni list RS, št. 33/06), prve alinee 2. člena in II. poglavja Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/98, 87/02, 106/05) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na redni seji 18. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, katerega prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste (LC) so ceste med naselji v Občini Brezovica in ceste med naselji v Občini Brezovica ter naselji v sosednjih občinah:
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Brezovica znaša 16.724 m (16,724 km).
4. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji v Občini Brezovica so:
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Brezovica znaša 78.008 m (78,008 km).
5. člen
V tem odloku je upoštevana Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 118/05), h kategorizaciji občinskih cest v tem odloku je bilo v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2006, z dne 15. 12. 2006 in pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2007 z dne 16. 3. 2007.
6. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 98/00) in sklepi št. 150, 151, 152 Občinskega sveta 16. redne seje z dne 20. 10. 2004.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. izv. 10/2007
Brezovica, dne 20. marca 2007
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.