Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1455. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Beltinci za leto 2007, stran 3901.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 107.a člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) ter 23. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 16/05 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 3. redni seji dne 27. 3. 2007 na predlog župana sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine Beltinci za leto 2007
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Beltinci za leto 2007 oziroma najdlje do 30. 6. 2007 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v letu 2006 in za iste namene.
Na področju investicijskih vlaganj se dovoljuje uporaba sredstev za investicije, ki so bile v proračunu 2006.
3. člen
Obveznosti plačane v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2007.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2007.
Št. 032-01/2007-3-26/IV
Beltinci, dne 27. marca 2007
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.