Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1447. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal, stran 3885.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 97/03) objavlja minister za gospodarstvo
S E Z N A M S T A N D A R D O V,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal
Opomba 1: Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum umika (»dow«), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je v nekaterih izjemnih primerih lahko tudi drugače.
Opomba 2: V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena dopolnila. Nadomeščeni standard (stolpec 5) je zato sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.
Ta seznam v celoti nadomešča Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 97/03), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/05.
Št. 017-160/2002-42
Ljubljana, dne 22. februarja 2007
EVA 2007-2111-0047
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo