Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1443. Pravilnik o prenehanju veljavnosti 9. člena Pravilnika o onesnaževalcih v živilih, stran 3883.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 - ZdZPZ), izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti 9. člena Pravilnika o onesnaževalcih v živilih
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 9. člen Pravilnika o onesnaževalcih v živilih (Uradni list RS, št. 69/03, 20/04 in 17/05).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-10/2007
Ljubljana, dne 28. februarja 2007
EVA 2007-2711-0030
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano