Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1440. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic, stran 3878.

Na podlagi 203. in 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1. člen
V Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic (Uradni list RS, št. 33/06) se v 2. členu točke B, C in D spremenijo tako, da se glasijo:
»
----------------------------------------------------------------
                           Prodajna
                         cena z DDV
----------------------------------------------------------------
B   Potrdilo za preizkusno vožnjo in        0,02 €
   preizkusno tablico
 
   Preizkusna tablica za avto,           8,24 €
   samolepilna - par
 
   Preizkusna tablica za motorno kolo,       5,77 €
   samolepilna - kos
 
   Preizkusna tablica za motorno         13,46 €
   vozilo, kovinska - par
----------------------------------------------------------------
C   Registrska tablica za avto - par, 2      18,97 €
   × (dim. 120 × 520 mm)
 
   Registrska tablica za avto           18,97 €
   dimenzije "R-4" - par, 1 × (dim.
   120 × 520 mm) in 1 × (dim. 220 ×
   340 mm)
 
   Ponovljena registrska tablica         13,46 €
   vlečnega vozila za lahki priklopnik
   - kos, 1 × (dim. 120 × 520 mm)
 
   Ponovljena registrska tablica         13,46 €
   vlečnega vozila za lahki priklopnik
   - kos, "R-4", 1 × (dim. 220 × 340
   mm)
 
   Registrska tablica za avto in lahki      28,46 €
   priklopnik - kpl, 3 × (dim. 120 ×
   520 mm)
 
   Registrska tablica za avto in lahki      28,46 €
   priklopnik dimenzije "R-4" - kpl, 2
   × (dim. 120 × 520 mm) in 1 × (dim.
   220 × 340 mm)
 
   Registrska tablica za priklopno         9,49 €
   vozilo - kos, 1 × (dim. 120 × 520
   mm)
 
   Registrska tablica za priklopno         9,49 €
   vozilo dimenzije "R-4" - kos, 1 ×
   (dim. 220 × 340 mm)
 
   Registrska tablica za motorno          7,82 €
   vozilo - kos, 1 × (dim. 150 × 150
   mm)
 
   Registrska tablica za kolo z          7,82 €
   motorjem - kos, 1 × (dim. 130 × 105
   mm)
 
   Registrska tablica za izvoz (brez       18,97 €
   nalepk) - par, 2 × (dim. 120 × 520
   mm)
 
   Registrska tablica za izvoz (brez       18,97 €
   nalepk) dimenzije "R-4" - par 1 ×
   (dim. 120 × 520 mm) in 1 × (dim.
   220 × 340 mm)
 
   Registrska tablica za izvoz (brez       12,50 €
   nalepk) - kos, 1 × (dim. 220 × 220
   mm)
 
   Registrska tablica za izvoz (brez        7,82 €
   nalepk) - kos, 1 × (dim. 150 × 150
   mm)
 
   Registrska tablica za izvoz (brez        7,82 €
   nalepk) - kos, 1 × (dim. 130 × 105
   mm)
 
   Registrska tablica za izvoz           9,49 €
   priklopnega vozila (brez nalepk) -
   kos, 1 × (dim. 120 × 520 mm)
 
   Registrska tablica za izvoz           9,49 €
   priklopnega vozila dimenzije "R-4"
   - kos, 1 × (dim. 220 × 340 mm)
 
   Nalepka za izvozno tablico za avto       1,13 €
   - kos
 
   Nalepka za izvozno tablico za          1,13 €
   motorno kolo - kos
 
   Nalepka za izvozno tablico za kolo       1,13 €
   z motorjem - kos
 
   Registrska tablica za policijski        19,94 €
   avto - par, 2 × (dim. 120 × 520mm)
 
   Registrska tablica za policijski        19,94 €
   avto dimenzije "R-4" - par, 1 ×
   (dim. 120 × 520 mm) in 1 × (dim.
   220 × 340 mm)
 
   Ponovljena registrska tablica za        13,46 €
   policijski avto - kos, 1 × (dim.
   120 × 520 mm)
 
   Ponovljena registrska tablica za        13,46 €
   policijski avto dimenzije "R-4" -
   kos, 1 × (dim. 220 × 340 mm)
 
   Registrska tablica za policijsko        12,50 €
   vozilo - kos, 1 × (dim. 220 × 220
   mm)
 
   Registrska tablica za policijsko        7,82 €
   vozilo - kos, 1 × (dim. 150 × 150
   mm)
 
   Registrska tablica za policijsko        7,82 €
   kolo z motorjem - kos, 1 × (dim.
   130 × 105 mm)
 
   Registrska tablica za policijsko        10,01 €
   priklopno vozilo 1 × (dim. 120 ×
   520 mm)
 
   Registrska tablica za policijsko        10,01 €
   priklopno vozilo dimenzije "R-4" -
   kos, 1 × (dim. 220 × 340 mm)
 
   Registrska tablica za traktor         12,50 €
   velika - kos, 1 × (dim. 220 × 220
   mm)
 
   Registrska tablica za traktor         12,50 €
   podolgovata - kos, 1 × (dim. 120 ×
   520 mm)
 
   Registrska tablica za traktor         12,50 €
   dimenzije "R-4" - kos, 1 × (dim.
   220 × 340 mm)
 
   Registrska tablica za traktor mala       9,62 €
   - kos, 1 × (dim. 150 × 150 mm)
 
   Registrska tablica za traktorski        12,50 €
   priklopnik velika - kos, 1 × (dim.
   220 × 220 mm)
 
   Registrska tablica za traktorski        12,50 €
   priklopnik podolgovata - kos, 1 ×
   (dim. 120 × 520 mm)
 
   Registrska tablica za traktorski        12,50 €
   priklopnik dimenzije "R-4" - kos, 1
   × (dim. 220 × 340 mm)
 
   Registrska tablica za traktorski        9,62 €
   priklopnik mala - kos, 1 × (dim.
   150 × 150 mm)
 
   Registrska tablica za avto za tuje       18,97 €
   predstavništvo - par, 2 × (dim. 120
   × 520 mm)
 
   Registrska tablica za avto za tuje       18,97 €
   predstavništvo dimenzije "R-4" -
   par, 1 × (dim. 120 × 520 mm) in 1 ×
   (dim. 220 × 340 mm)
 
   Ponovljena registrska tablica za        13,46 €
   avto za tuje predstavništvo - kos,
   1 × (dim. 120 × 520 mm)
 
   Ponovljena registrska tablica za        13,46 €
   avto za tuje predstavništvo
   dimenzije "R-4" - kos, 1 × (dim.
   220 × 340 mm)
 
   Registrska tablica za motorno kolo       7,82 €
   za tuje predstavništvo - kos, 1 ×
   (dim. 150 × 150 mm)
 
   Registrska tablica za kolo z          7,82 €
   motorjem za tuje predstavništvo -
   kos, 1 × (dim. 130 × 105 mm)
 
   Zamenjava registrske tablice za        19,87 €
   avto - par, 2 × (dim. 120 × 520 mm)
 
   Zamenjava registrske tablice za        19,87 €
   avto, dimenzije "R-4" - par, 1 ×
   (dim. 120 × 520 mm) in 1 × (dim.
   220 × 340 mm)
 
   Zamenjava registrske tablice za        29,88 €
   avto - kpl, 3 × (dim. 120 × 520 mm)
 
   Zamenjava registrske tablice za        29,88 €
   avto dimenzije "R-4" - kpl, 2 ×
   (dim. 120 × 520 mm) in 1 × (dim.
   220 × 340 mm)
 
   Grb veliki (za registrske tablice        1,13 €
   dim. 520 × 120 mm in 340 × 220 mm)
 
   Grb srednji (za registrske tablice       0,71 €
   dim. 220 × 220 mm)
 
   Grb mali (za registrske tablice         0,71 €
   dim. 150 × 150 mm in 105 × 130 mm)
 
    Vrečke za RT (za reg. tablice dim.       0,01 €
   120 × 520 mm, 220 × 340 mm, 150 ×
   150 mm in 130 × 105 mm)
 
   Kartonska škatla                1,34 €
 
   Papirnate ovojnice za RT (za dim.        0,50 €
   120 × 520 mm)
----------------------------------------------------------------
D   Parkirna karta za invalide,         2,40 €
   slovenska
 
   Parkirna karta za invalide,         2,40 €
   slovenska-italijanska
 
   Parkirna karta za invalide,         2,40 €
   slovenska-madžarska
 
   Parkirna karta (PROM 7)           3,11 €
----------------------------------------------------------------
   Potrdilo o opravljenem vozniškem     1,12 €.«.
   izpitu
----------------------------------------------------------------
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 217-522/2006 (1321-06)
Ljubljana, dne 20. marca 2007
EVA 2006-1711-0058
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve