Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1438. Pravilnik o izvajanju Uredbe (ES) o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), stran 3876.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju Uredbe (ES) o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L št. 105, z dne 13. 4. 2006, str. 1) določi višina potrebnih sredstev za preživljanje.
2. člen
(sredstva za preživljanje)
(1) Če državljan tretje države nima zagotovljenih sredstev za preživljanje (npr. garantna izjava oziroma garantno pismo, plačano bivanje v okviru turističnega aranžmaja in podobno), se pri določitvi potrebne višine sredstev upošteva znesek, določen za dnevno preživljanje.
(2) Znesek sredstev za dnevno preživljanje v Republiki Sloveniji za posameznika znaša 70 EUR na dan.
(3) Za mladoletnike v spremstvu staršev oziroma zakonitih zastopnikov se višina sredstev iz prejšnjega odstavka zniža za 50%.
3. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-69/2007
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2007-1711-0030
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve