Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1436. Ugotovitev prenehanja funkcije podpredsednika Državnega zbora, stran 3869.

Na podlagi prvega odstavka 20., 199. in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2007 seznanil z naslednjim
S K L E P O M
I.
Ugotovi se, da je poslanec dr. Marko Pavliha opravljal funkcijo podpredsednika Državnega zbora kot član Poslanske skupine PK LDS, ki je bila v času imenovanja največja opozicijska poslanska skupina.
Zaradi prenehanja članstva v Poslanski skupini PK LDS dr. Marku Pavlihi preneha funkcija podpredsednika Državnega zbora.
II.
Poslancu funkcija podpredsednika Državnega zbora preneha z dnem seznanitve na seji Državnega zbora.
Št. 020-02/92-27/185
Ljubljana, dne 27. marca 2007
EPA 1354-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.