Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007

Kazalo

151. Uredba o izvajanju Uredbe EGS o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (CRS), stran 402.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe EGS o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (CRS)
1. člen
(namen uredbe)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89 z dne 24. julija 1989 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (UL L št. 220 z dne 29. 7. 1989, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 323/1999 z dne 8. februarja 1999 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2299/89 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (CRS) (UL L št. 40 z dne 13. 2. 1999, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2299/89/EGS), določajo pristojni organi.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa Uredba 2299/89/EGS.
3. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2299/89/EGS je ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izvaja aktivnosti, ki se nanašajo na pomoč pooblaščenim uradnikom Komisije pri izvajanju preiskave v skladu s šestim odstavkom 13. člena Uredbe 2299/89/EGS, Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-26/2006/5
Ljubljana, dne 4. januarja 2007
EVA 1999-2411-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost