Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

SV 1581/2006 Ob-28952/06 , Stran 8149
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1581/2006 z dne 10. 10. 2006, je stanovanje št. 53/V (7. etaža) v izmeri 54,20 m2, s kletnim prostorom (1. etaža) v izmeri 2,50 m2, v stavbi v Mariboru, Cesta zmage 92 – parc. št. 2405/1 k.o. Tabor, solast Gorečan Srečka in Gorečan Biserke, stanujočih Maribor, Romihova 15, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 14,498.000 SIT s pp.