Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Ob-28742/06 , Stran 8143
Upravi družb Makro 5 Investicije d.o.o., Kidričeva 46, Koper, vpisana pod vložno številko 066/10646400 Okrožnega sodišča v Kopru, in IMP Montaža Maribor d.d., Špelina ulica 2, Maribor, vpisane pod vložno številko 062/10089000 Okrožnega sodišča v Mariboru, na podlagi 586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da sta dne 12. 10. 2006 Okrožnemu sodišču v Kopru kot registrskemu sodišču predložili pogodbo o pripojitvi, s katero se družba IMP Montaža Maribor d.d., Špelina ulica 2, Maribor kot prevzeta družba pripaja družbi Makro 5 Investicije d.o.o., Kidričeva 46, Koper kot prevzemni družbi. Najkasneje mesec dni pred zasedanjem skupščin obeh v pripojitvi udeleženih družb bo delničarjem oziroma družbenikom vsake družbe na sedežu družbe Makro 5 Investicije d.o.o., Kidričeva 46, Koper in na sedežu družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina ulica 2, Maribor omogočen pregled listin iz drugega odstavka in tretjega odstavka 586. člena ZGD-1. Vsak delničar oziroma družbenik ima pravico zahtevati, da mu družba najkasneje naslednji delovni dan brezplačno da prepis listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1. Upnike obeh družb upravi opozarjata, da imajo na podlagi 592. člena ZGD-1 pravico zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po objavi vpisa pripojitve v register. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.