Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Ob-28698/06 , Stran 8143
Uprava družbe Megafin 2 nepremičnine in finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo o nameravani pripojitvi družb IMV d.d., Ljubljana, Megainvest 2 d.d., Ljubljana in Megafin 2, d.d., Ljubljana, kot prevzetih družb, k prevzemni družbi KS Naložbe d.d. (pripojitev). Uprava družbe Megafin 2 d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe. Delničarjem družbe je na sedežu družbe Megafin 2 d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta 9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1, in sicer Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil vseh družb za zadnja tri poslovna leta, zaključnih poročil prevzetih družb, skupnega poročila uprav o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in poročil nadzornih svetov vseh o pregledu pripojitve. Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin. Vse navedene listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščine. Na začetku obravnave na skupščini bo uprava ustno obrazložila vsebino Pogodbe o pripojitvi in pred odločanjem o soglasju za pripojitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sklenitve pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine.