Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 306-42/2006-77 Ob-28406/06 , Stran 8142
Urad RS za varstvo konkurence je dne 4. 10. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s 1. odstavkom 41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Europlakat, d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, in Metropolis Media, d.o.o., Šlandrova ulica 8b, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija se je izvedla na podlagi Pogodbe o prenosu poslovnega deleža, sklenjene dne 28. 8. 2006, s katero je družba Europlakat pridobila celoten lastniški delež družbe Metropolis Media, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila 1. alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.