Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 370/2006 Ob-28853/06 , Stran 8138
Javno Komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja podjetja. Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije, – da ima visoko ali najmanj višjo izobrazbo, – da ima vsaj 5 let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih mestih. Kandidati morajo k prijavi predložiti: – potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopijo dokumenta, ki izkazuje državljanstvo, – dokazilo o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovnih izkušenj. Kandidati morajo predložiti tudi predlog vizije razvoja in delovanja podjetja. Direktor je imenovan za 4 leta. Prijave s potrebnimi dokazili, vizijo razvoja delovanja podjetja in življenjepisom posredujte na naslov: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Razpisna komisija, Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, s pripisom (ne odpiraj – razpis za direktorja podjetja). V izbirnem postopku bomo preverjali usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje. Po izteku roka bo razpisna komisija izmed prijavljenih kandidatov izbrala enega ali več kandidatov, ki ustrezajo razpisnim pogojem ter jih predlagala v imenovanje skupščini podjetja. Če nihče izmed prijavljenih kandidatov ne ustreza razpisnim pogojem oziroma če skupščina ne izbere nobenega od predlaganih kandidatov, se razpis ponovi. Odločitev o izbiri mora biti sprejeta v roku 30 dni po poteku roka za prijave na razpis. O odločitvi izbire se s pravnim poukom obvesti vse kandidate, ki so se prijavili na razpis.