Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 110-53/2006 Ob-28756/06 , Stran 8134
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), Občina Postojna objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – izobrazba: najmanj visoka strokovna izobrazba arhitekture, krajinarstva, geografije; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; – znanje osnovnih računalniških aplikacij. Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni natečaj – pripravnik«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po izbiri. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občine Postojna. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.