Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 1/2006-349 Ob-28558/06 , Stran 8132
Svet Zdravstvenega doma »dr.Jožeta Potrate« Žalec na podlagi sklepa 8. redne seje z dne 27. 9. 2006 in 40. člena Statuta razpisuje delovno mesto: direktorja/direktorice Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec. Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri; – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj; – da je državljan RS; – da obvlada slovenski jezik; – da predloži program dela in razvoja zavoda in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega. Mandat traja 4 leta in teče od dneva izdaje soglasij občin ustanoviteljic k imenovanju. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 15 dneh po objavi na naslov: Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica 6, 3310 Žalec, z oznako »prijava na razpis-ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.