Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Št. 110-117/2006-1 Ob-28554/06 , Stran 8131
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), županja Mestne občine Ljubljana objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika(ce) za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v mestni upravi v Službi za izobraževanje v Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo univerzitetni diplomirani komunikologi; – obvladati morajo uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Od kandidatov pričakujemo še znanje uporabe računalnika. Delovno področje: – pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ali pisna izjava; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali pisna izjava. Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklepe o ne izbiri za ne izbrane kandidate/ke bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a v prostorih Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne,kadrovske in splošne zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel. 01/306-11-56.