Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Ob-28412/06 , Stran 8130
Občina Trebnje, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje prosto delovno mesto za določen čas – trajanje mandata štiri leta direktorja javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje. Kandidat/ka za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj višja ali visoka izobrazba ustrezne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj za opravljanje nalog, s katerimi dokazuje strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti, – državljanstvo Republike Slovenije, – kandidat mora predložiti vizijo delovanja javnega podjetja Komunala Trebnje. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 4 let, delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter programom razvoja javnega podjetja pošljite najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Trebnje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako: Prijava za razpis direktorja Komunale. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane. Kandidati bodo prejeli obvestilo o izbiri v zakonitem roku.