Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Su 010601/2006 Ob-28398/06 , Stran 8129
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo) Republika Slovenija Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor, objavlja javni natečaj za eno prosto delovno mesto: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas nadomeščanja javne uslužbenke med porodniškim dopustom ter dopustom za nego in varstvo otroka in trimesečnim poskusnim delom. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih: – višji pravosodni svetovalec III, – višji pravosodni svetovalec II, – višji pravosodni svetovalec I. Delo bo javni uslužbenec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – opravljanje vseh del in nalog vezanih na brezplačno pravo pomoč, – proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, – zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavno, vodenje obravnav, – izvrševanje zadev uprave organa, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – pravniški državni izpit, – delovne izkušnje: najmanj dve leti, – dobro poznavanje uradnega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Javni uslužbenec bo opravljal delo na sedežu Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor. K prijavi z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov: Delovno sodišče v Mariboru, Urad predsednika, Glavni trg 17, 2000 Maribor, z oznako “javni natečaj”. V izbirni postopek bodo uvrščene samo popolne vloge, s priloženo dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev. Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 02/235-08-65.