Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

Ob-28340/06 , Stran 8128
Zavod za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, na podlagi 10. in 13. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport in prireditve Medvode objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Zavod za šport in prireditve Medvode«. Pogoji za opravljanje dela: – visokošolsko ali univerzitetno strokovno izobrazbo ustrezne smeri; – ima najmanj dve leti in pol delovnih izkušenj na podobnih delih in poznavanje področja dela zavoda in delo v športni dvorani; – sposoben za vodenje in organiziranje dela v zavodu. Zakonski pogoji: – aktivno znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz pretekle alinee. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti program dela Zavoda za šport in prireditve Medvode za nadaljnja 4 leta in naslednja dokazila: – fotokopijo osebnega dokumenta; – overjeno fotokopijo potrdila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice oziroma dokumenta, iz katere bodo razvidne delovne izkušnje na vodstvenih položajih; – izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali izjavo o tem,da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbran kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Nastop dela bo predvidoma 1. januarja 2007. Delo bo opravljal v prostorih Zavoda za šport in prireditve Medvode. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Zavod za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode, z oznako: »Prijava na javni razpis – direktor Zavoda – ne odpiraj!«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 01/230-63-02.