Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 476/06 Ob-25342/06 , Stran 7215
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 476/06 z dne 6. 9. 2006, je bilo stanovanje št. 16 ter pripadajoča klet št. K-16, v stanovanjski hiši v Idriji, Triglavska ulica 29, stoječi na parceli št. 2296/3 k.o. Idrija mesto, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah ter zemljišču, solast dolžnika oziroma zastavitelja Dejana Pellisa ter zastaviteljice Sanje Marije Pellis (vsakega do ene polovice), kupljeno s prodajno pogodbo dne 8. 6. 2006, overjeno pri notarju Andreju Rozmanu v Idriji, pod opr. št. OV 539/06 dne 18. 7. 2006, zastavljeno v korist upnice – banke Nova KBM d.d., Področje Nova Gorica, Podružnica Idrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,700.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost