Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 41/2006 Ob-25301/06 , Stran 7215
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz Slovenskih Konjic, opr. št. SV 41/2006 z dne 30. 8. 2006, je stanovanje v izmeri 57,61 m2 in garaža v izmeri 10,86 m2, ki se nahajata v stanovanjski stavbi Polzela 232, 3313 Polzela, stoječi na parc. št. 810/9 in 810/10, obe vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Žalcu pod vl. št. 1977 k.o. Polzela, last Pevnik Marije, Polzela 232, Polzela, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini 41.733 EUR s pp, v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana.

AAA Zlata odličnost