Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 523/06 Ob-25289/06 , Stran 7215
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana iz Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 523/06 z dne 31. 8. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 13, v izmeri 36,60 m2, v tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Miloša Zidanška 8b, Šentjur, ki stoji na parceli št. 19/3, vpisani v vl. št. 849 k.o. Šentjur pri Celju in stanovanju sorazmeren del objektov, naprav in funkcionalnega zemljišča, v lasti zastavitelja Zidar Andreja, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-19/2006(2513) z dne 23. 8. 2006, sklenjene med Občino Šentjur, kot prodajalcem in Zidar Andrejem, Cesta Miloša Zidanška 8b, Šentjur, kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 72.620 CHF, s pripadki.

AAA Zlata odličnost