Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 728/06 Ob-25287/06 , Stran 7214
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 728/06 z dne 29. 5. 2006 in na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 728/06-1 z dne 30. 8. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje številka 8 v izmeri 50,51 m2, v prvem nadstropju stavbe na naslovu Frankolovska ulica 19, 2000 Maribor, zgrajene na parceli številka 1642 katastrska občina Tabor, last zastaviteljice Ljubice Kramberger, stanujoče Frankolovska ulica 19, Maribor – enotna matična številka občana 1711949505321, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 9040-785/93 z dne 17. 11. 1993 ter dodatka z dne 18. 12. 2000, k prej navedeni pogodbi in na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju, opravilna številka II D 477/2006, ki ga je dne 18. 5. 2006 izdalo Okrajno sodišče v Mariboru, zastavljena v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove kreditne banke Maribor d.d., 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična številka 5620112, za zavarovanje denarnih terjatev do dolžnika Kafe bar Piranha Boštjan Kramberger s.p., Vojašniška ulica 4, 2000 Maribor, matična številka 3085546, in sicer: – v višini 84.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 25. 4. 2007, oziroma na dan odpoklica upnice in – v višini 105.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 1. 5. 2021, oziroma na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost