Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 925/06 Ob-25285/06 , Stran 7214
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 925/06 z dne 29. 8. 2006, je bilo stanovanje št. 3, v I. nadstropju v skupni izmeri 79,26 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Mirje 5 v Ljubljani, po pogodbah stoječi na parc. št. 73/9 in 73/2 k.o. Krakovsko predmestje in po odločbi GURS na parc. št. 73/38, 73/63 in 73/64 te k.o. vse zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last Majde in Miroslava Pregla, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 21. 1. 1992, sklenjene z Republiko Slovenijo in pogodbe o priznanju solastninskega deleža, potrjene v obliki notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1375/04 z dne 23. 7. 2004, sklenjene med zastaviteljema, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem v Celovcu in poslovnim naslovom Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 104.400 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost