Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 929/06 Ob-25284/06 , Stran 7214
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 929/06 z dne 28. 8. 2006, je bilo stanovanje št. 3, v skupni izmeri 80,61 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Ulica Vide Janežičeve 11, stoječe na parc. št. 738/1 k.o. Štepanja vas, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last Bojane Mišvelj, Društvena ulica 2, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 8. 2006, sklenjene z Vladimirjem in Jožefo Jurič kot prodajalcema, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem v Celovcu in poslovnim naslovom Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 117.700 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost