Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 526/06 Ob-25283/06 , Stran 7214
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana iz Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 526/06 z dne 1. 9. 2006, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 77,80 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Svetelka 3b, Dramlje, ki stoji na parceli št. 262.S, vpisani v vl. št. 610 k.o. Marija Dobje in stanovanju sorazmeren delu objektov, naprav in funkcionalnega zemljišča, v lasti zastaviteljice Ferlinc Marte, na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 3. 2006, sklenjene med Mosbruker Mojmirom, Trubarjeva 24, Celje, kot prodajalcem in Ferlinc Marto, Zastranje 7, Šmarje pri Jelšah, kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,166.000 SIT, s pripadki.

AAA Zlata odličnost