Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 901/06 Ob-25281/06 , Stran 7214
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 901/06 z dne 1. 9. 2006, je bil zastavljen poslovni prostor z oznako L-1, s skladiščem in parkirnim mestom št. 2 v izmeri 69,99 m2, v pritličju in I. kleti poslovne stavbe na naslovu Kotnikova 12-24, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 2889, 2914, 2920 in 2928, k.o. Tabor, v lasti zastavitelja Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. Ljubljana, Dolenjska cesta 244, s sedežem v Ljubljani, Dolenjska cesta 244, matična št. 5359457, na podlagi prodajne pogodbe št. 112/93 z dne 11. 5. 1993, sklenjene z Imos d.d., Ljubljana. Nepremičnine so zastavljene v korist upnice NLB Leasing d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta 130, matična št. 5384915, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,000.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost