Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 110-10/2006-1/3 Ob-25110/06 , Stran 7201
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika (občinskega redarja). Pripravnik se bo v občinski upravi usposabljal na področju občinskega redarstva. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogojev iz 2. odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti najmanj srednješolsko izobrazbo prometne ali tehnične smeri, – aktivno obvladati uradni jezik, – imeti veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije, – imeti osnovna računalniška znanja. K vlogi z življenjepisom je potrebno priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o pridobljeni strokovni izobrazbi, – pisno izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo, da ima kandidat veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije, – pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (8 mesecev) in s polnim delovnim časom. Rok za vložitev prijav je 8 dni od dneva objave na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »prijava na javni natečaj – pripravnik (občinski redar)«. Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o natečaju posredujeta: Ivan Pristovnik in Franc Hribernik (01/831-81-17).

AAA Zlata odličnost