Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 100-37/2006 Ob-25107/06 , Stran 7201
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32-2006-uradno prečiščeno besedilo), Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev na delovnem mestu: svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri; – aktivno obvladovati uradni jezik; – imeti državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; – obvladovati morajo osnove računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje oziroma pisna izjava kandidata o tem; – potrdilo pristojnega sodišča o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee oziroma pisna izjava kandidata o tem; – fotokopije dokazil, o izpolnjevanju pogojev glede obvladovanja računalniških orodij. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom v prostorih občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku preverjala strokovno usposobljenost kandidatov s preverjanjem predloženih dokazil in z ustnimi razgovori s kandidati. Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice s pripisom »Javni natečaj pripravnik-gradbene smeri – ne odpiraj« in sicer v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obravnavane bodo le popolne prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. 07/499-15-45 (Ingrid Molan).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti