Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 177/2006 Ob-25027/06 , Stran 7199
Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto: tajnik. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Izbrani kandidat bo delo opravljal v revizijskem oddelku. Okvirno vsebino dela predstavljajo naslednje delovne naloge: – spremlja roke za izvedbo posameznih dejanj v postopkih revizij, – ureja in vodi tekoči arhiv dokumentov, – pripravlja zapisnike sej in razčiščevalnih sestankov, – vodi evidence, – obračunava potne stroške in dnevnice za službena potovanja, – opravlja ostala tajniška opravila. Pogoji za zasedbo delovnega mesta Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – srednja izobrazba, – eno leto delovnih izkušenj, – poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – življenjepis, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – dokazila o predpisanih delovnih izkušnjah, – ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z dobrim pisnim in ustnim izražanjem ter delovnimi izkušnjami, ki so primerljive delovnim nalogam objavljenega delovnega mesta. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. Kandidate vabimo, da prijave s priloženimi dokazili vložijo v roku 8 dni od objave na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana, z navedbo »javna objava – tajnik«. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji kadrovske službe (tel. 01/478-5814).

AAA Zlata odličnost