Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 177/2006 Ob-25026/06 , Stran 7199
Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja javni natečaj za naslednji uradniški delovni mesti: A. Uradniški delovni mesti in pogoji za opravljanje dela Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. I. Vodja službe za informacijsko tehnologijo – eno delovno mesto. 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednja splošna pogoja: – univerzitetna izobrazba, – pet let delovnih izkušenj in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta: – državni izpit iz javne uprave (če ga izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU), – znanje angleščine. 2. Vodja službe za informacijsko tehnologijo opravlja naslednje naloge: – organizira in vodi delo službe, – določa dolgoročne potrebe za informacijske sisteme in načrtuje strategijo informacijske tehnologije, – načrtuje varnost in zaščito informacij, – razvija specifično programsko opremo za potrebe računskega sodišča, – svetuje uporabnikom pri določanju zahtev za informacijski sistem in rešitev, – sodeluje z uporabniki pri določanju zahtev glede podatkov za revizije in pridobivanju podatkov. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov za delovno mesto vodje službe za informacijsko tehnologijo se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi priložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. II. Pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave – eno delovno mesto. 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednji splošni pogoj: – univerzitetna izobrazba pravne smeri. Poleg strokovne usposobljenosti, ki jo bo natečajna komisija presojala na podlagi priložene dokumentacije in ustnega razgovora ali pisnega preverjanja kandidatovega znanja, od kandidatov pričakujemo tudi sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za določen čas, in sicer 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. Kandidati za obe navedeni delovni mesti morajo izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – državljanstvo Republike Slovenije, – da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter znanje slovenskega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. B. Dokazila in informacije o izvedbi javnega natečaja K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – življenjepis, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, – pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih, – dokazila o predpisanih delovnih izkušnjah (za delovno mesto vodje službe za informacijsko tehnologijo), – fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, ki je predpisan kot posebni pogoj (za delovno mesto vodje službe za informacijsko tehnologijo), – dokazila o znanju angleškega jezika (za delovno mesto vodje službe za informacijsko tehnologijo). Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega sodišča predložil naslednja dokazila: – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati lahko prijave s priloženimi dokazili vložijo v roku 8 dni od objave javnega natečaja. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi priloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana z navedbo »javni natečaj – uradniška delovna mesta«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za prijavo na natečaj. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji kadrovske službe (tel. 01/478-5814).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti