Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 1/06-456 Ob-24635/06 , Stran 7194
Svet Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu po sklepu, sprejetem dne 28. 8. 2006, na podlagi 33. člena Statuta in 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96) objavlja razpis za delovno mesto: direktorja/ice Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Za direktorja/ico doma je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – ZSV-UPB1). Direktorja/ico imenuje svet doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima dom sedež. Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela doma. Mandat traja 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati(tke) pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu z oznako: »za razpis za direktorja/ico« in s pripisom »ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost