Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-24641/06 , Stran 7191
Izklicna cena: 12,700.000 SIT. Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceni in bo obračunan na končno prodajno ceno, plača ga kupec. Javna dražba bo v četrtek, 12. 10. 2006 v prostorih RŽV ob 12. uri. Prodaja bo potekala po načelu »Videno – kupljeno«. Poznejših reklamacij ne bomo upoštevali. Na dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki bodo pred začetkom dražbe plačale varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca št. 07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d. Kranj. Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo. Varščina bo kupcu vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 5 dni po opravljeni dražbi. Plačilo celotne kupnine: v 30 dneh po končani dražbi, sicer varščina zapade. RŽV je prvi lastnik. Stanovanje je vseljivo takoj. Informacije: od 11. 9. 2006 do 7. 10. 2006 med 8. in 10. uro, Peter Dolenc, tel. 04/515-93-00. Ogled: po dogovoru.

AAA Zlata odličnost