Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

SV 285/06 Ob-23914/06 , Stran 6887
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-285/06 z dne 17. 8. 2006, je enoinpolsobno stanovanje številka 25, v izmeri 46,60 m2, ležeče v III. nadstropju stanovanjskega bloka Novo mesto, Ragovska 14, ki stoji na parc. št. 232, k.o. Kandija, last zastaviteljice Brajer Ksenije, do celote, na podlagi darilne pogodbe z dne 31. 7. 2006, sklenjene med darovalko Hren Marijo Majdo in zastaviteljico Ksenijo Brajer, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve upnika Hypo Leasing, podjetje za financiranje d.o.o., s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 5834163, za terjatev v višini 75.991,30 EUR, po prodajnem podj. teč. za EUR HAAB, kar na dan sklenitve pogodbe znaša 18.230.312,87 SIT, s pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor, z zapadlostjo v 60 obrokih, prvi obrok zapade v plačilo 10. 9. 2006, vsi naslednji pa skladno z anuitetnim načrtom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti