Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

SV 745/06 Ob-23907/06 , Stran 6887
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 745/06 z dne 21. 8. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 18, v petem nadstropju v izmeri 57,64 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Polzela 205b, Polzela, ki stoji na parc. št. 811/7, k.o. Polzela, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja te kreditne pogodbe še ni znan, last kreditojemalke – zastaviteljice, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 27. 7. 2006, sklenjene med Vodlan Marjanom in Vodlan Tatjano, kot prodajalcema ter Arzenšek Iris, kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku 34.000 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 9. 2031, z obrestno mero 6.161% letno in je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja (trenutno 3,161%) in pribitka v višini 3% ter efektivno letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 6,480 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka – upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti